Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας ενημερώνει τους φορολογούμενους πολίτες του νομού μας, ότι στις 30/6/2016 λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2015.

0

Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Π.ΜΕΛΑ 20–Καβάλα * Τηλ. 2510-831667 * e-mail: nikos.patelis@eges.gr

ΚΑΒΑΛΑ 1/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας ενημερώνει τους φορολογούμενους πολίτες του νομού μας, ότι στις 30/6/2016 λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2015.

Η καθυστέρηση στο να ανοίξει εγκαίρως το ΤΑΧΙS είχαν σαν αποτέλεσμα την συντόμευση του διαθέσιμου χρόνου για την υποβολή των δηλώσεων στις 5/4/16, ενώ σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να είναι 4 μήνες (01/02 – 30/6).

Η αποχή του Κλάδου μας έως 13/5 από την υποβολή των δηλώσεων, λόγω του ασφαλιστικού που πλήττει καίρια και τον Κλάδο μας, ουδόλως επηρέασε τον ρυθμό συγκέντρωσης των δικαιολογητικών από τους φορολογούμενους, που ενδιαφέρθηκαν (οι δηλώσεις τους ήδη υποβλήθηκαν) καθώς και την υποβολή των δηλώσεων όσων δικαιούταν προνιακά επιδόματα και έπρεπε να υποβάλλουν δήλωση.

Επειδή τα πρόστιμα, της εκπρόθεσμης υποβολής καθώς και της μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, είναι μεγάλα και εκτός πραγματικότητας υπό τις σημερινές συνθήκες, καλούμε τους φορολογούμενους πολίτες να επισπεύσουν την προσέλευσή τους στα γραφεία των Συναδέλφων Λογιστών που τους εξυπηρετούν, προκειμένου στο διάστημα του ενός (1) μήνα που απομένει , να μπορέσουν οι Συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στο έργο τους και να ολοκληρώσουν την υποβολή χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, επειδή ήδη ο Κλάδος έχει επωμιστεί βαρύ φορτίο τα τελευταία χρόνια , που πραγματικά δεν του αναλογεί , καλούμε τους Συναδέλφους Μέλη του Συλλόγου μας να τηρήσουν σειρά προτεραιότητας στην παραλαβή των δηλώσεων , διότι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εκτεθειμένοι πάλι οι Λογιστές στο κόστος της εκπρόθεσμης υποβολής.

Ο φορολογούμενος που δεν θα προσέλθει έως και την Τετάρτη 15/06/2016, στον Συνάδελφο που τον εξυπηρετεί, πιστεύουμε ότι δεν θα δικαιούται να λάβει διαβεβαίωση από τον Συνάδελφο για εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που σήμερα είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, καθώς η ολοκλήρωση και υποβολή κάθε δήλωσης απαιτεί ανάλογο χρόνο για να γίνει ορθά.

Εκπρόθεσμη υποβολή, ακόμη και μηδενικής ή πιστωτικής δήλωσης, σημαίνει πρόστιμο 100€ πλέον προσαυξήσεων 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης για το χρεωστικό ποσό.

Υπενθυμίζουμε στους φορολογουμένους ότι, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής, η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου, στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό, είναι η 29η Ιουλίου 2016.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Πατέλης

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker