Α.1163 /2020 Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.Κατηγορίες δαπανών.Φορολογούμενοι πο απαλλάσσονται

0

Α.1163 Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.Κατηγορίες δαπανών.Φορολογούμενοι πο απαλλάσσονται

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker