Δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου κατά την αγορά από εταιρεία,με έκδοση τίτλου κτήσης,μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη

0

Δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου κατά την αγορά από εταιρεία, με έκδοση τίτλου κτήσης, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker