Ε. 2127. 2021 Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης

0

Ε. 2127. 2021 Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker