Ε.2128/2020 Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

0

Ε 2128 . 2020 Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 Ν.4174 ΚΦΔ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker