ΕΦΕΕΑ: «Μια καλόπιστη απάντηση στην επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ»

0

Αθήνα 19/1/2018
Αρ.πρωτ.1702

Προς Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Υπ όψιν Προέδρου

Κοινοποίηση ΠΟΦΕΕ

Θέμα: Μια καλόπιστη απάντηση στην επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ.

Αγαπητέ κε πρόεδρε

Στην από 18 Ιανουαρίου 2018 με Αρ. Πρωτ.: Φ/1/541 επιστολή σας προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) κ. Γεώργιο Πιτσιλή και συγκεκριμένα στην έκτη παράγραφο αναφέρετε:
«Διαπιστώθηκε όμως ότι λογιστές – φοροτεχνικοί ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών (σύμφωνα με το καταστατικό της επιχείρησης) έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με το ρόλο του εκπροσώπου, χωρίς όμως να είναι καταχωρημένοι στο αρχείο των πιστοποιημένων ενεργών λογιστών του ΟΕΕ. Μετά τη διαπίστωση αυτή ζητήθηκε τον Απρίλιο του 2017 με την υπ’ αρ. Φ/1/2985/4-4-2017 επιστολή μας να ελεγχθεί η λειτουργία της διαδικασίας ταυτοποίησης του προσώπου που υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων με το ρόλο του εκπροσώπου και να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000».

Κε  Πρόεδρε, αγωνιωδώς το πάγιο αίτημα του κλάδου των Λ/Φ παραμένει και το συναρτάμε με την ανάγκη εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Είναι η ταυτοποίηση και η υπογραφή τόσο του Ε3, όσο και όλων των εντύπων που συνοδεύουν τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, «από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Το δικαίωμα (του να υποβάλει ένας εκπρόσωπος τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας που εκπροσωπεί απορρέει από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1178/7.12.2010 «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet»), όπου προβλέπεται ότι ο «νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου» και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να είναι λογιστές – φοροτεχνικοί όπως εσείς κατονομάζετε στην επιστολή σας.

Όμως στη διάταξη που αναφέρεστε (του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000), τίθενται όρια για την υπογραφή της δήλωσης από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή: «αα) πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα»

Και βέβαια είναι κρατούσα η άποψη και ο κλάδος γνωρίζει ότι αυτή τη διάταξη, η ΕΦΕΕΑ και η ΠΟΦΕΕ παλεύει χρόνια να την αλλάξει, με τελευταία την επιτυχή ανάδειξη του θέματος κατά την παράσταση μας στη Βουλή κατά την ψήφιση του νόμου 4308/2014, με το γνωστό αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί διάταξη (παρ. 4 του άρθρου 5) όπου όλες ανεξαιρέτως οι καταστάσεις θα υπογράφονται «και από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα έχουμε ζητήσει και επαναφέρουμε επίμονα (είδατε  πρακτικά των τελευταίων ΣΤΑ) και θα έπρεπε να σταθείτε δίπλα μας και όχι μόνο να αναδείξετε, αλλά και να στηρίξετε τεκμηριωμένα, όπως εμείς από καιρό τα έχουμε αναδείξει.
α) τη μοναδικότητα της δήλωσης που υποβάλλουμε (γιατί μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να υποβάλει δήλωση με τα στοιχεία άλλου συναδέλφου),
β) την δυνατότητα της ενημέρωσης μας από την ΑΑΔΕ για το ποιες δηλώσεις έχει υποβάλει ο κάθε συνάδελφος, και
γ) να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούμε να αλλάξουμε το e-mail που έχουμε δηλώσει για τον πελάτη μας (εάν αυτό είναι δικό μας) στην περίπτωση που αυτός αποχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση όμως αγαπητέ κε Πρόεδρε ποτέ δεν είναι αργά. Στη διάθεση σας όποτε εσείς νομίζετε για μια εποικοδομητική συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα αυτών που εκπροσωπείτε.

Άλλωστε θα ήταν παράλειψη εδώ να μην επαναλάβουμε καθώς σας είναι γνωστή η μετ΄ επιτάσεως (επικαλούμενη από φορείς του κλάδου μας με κάθε ευκαιρία προς τον φορέα σας) πρόνοια του νομοθέτη στην  παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπου θέσπισε την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού και τα της αδείας, ότι το ΟΕΕ, οφείλει «προ της έκφρασης γνώμης, να ζητά τις απόψεις και  να διαβουλεύεται με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνικών».

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Τσαμόπουλος
Πρόεδρος ΕΦΕΕΑ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker