Η μείωση της παρακράτησης φόρου κατά ποσοστό 1,5% ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ από 1.1.2018

0

Η μείωση της παρακράτησης φόρου κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

Σύμφωνα με τον Ν.4472/2017 Κεφάλαιο ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και την παράγραφο 2 του άρθρου 69, η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 στην οποία αναφερόταν ότι «ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του» καταργείται.

Η κατάργηση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017, ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker