!!! Οδηγός Υπ. Οικονομικών (Μάρτιος 2018) Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

0

Οδηγός Υπ. Οικονομικών (Μάρτιος 2018)
Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε το αρχείο εδώ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker