Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A’ 157/10.08.2020) Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

0

Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 157 10.08.2020

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker