Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4: Πίνακας προσωπικού έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

0

Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4: Πίνακας προσωπικού έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4: Πίνακας προσωπικού έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. οικ.54891/Δ1.18905/23.10.2018 του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζονται τα εξής:

«Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.»

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker