Προσθήκη υποχρέων για χρήση POS – Αριθμ. 133473/05.12.2017 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης

0

Αριθμ. 133473/05.12.2017
Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445).

Αριθμ. 133473

(ΦΕΚ Β΄ 4309/11.12.2017)

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445).

Δείτε το αρχείο εδώ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker