ΔΕΔ 559/2019 Λογιστικές διαφορές – Καταχώρηση παγίου ως έξοδο – Διόδια και καύσιμα με στοιχεία που δεν αναγράφουν αριθμό κυκλοφορίας – Μη εξόφληση με τραπεζικό μέσο

0
Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker