Εγχειρίδιο για Α.Φ.Μ και Φ.Π.Α. κατοίκων εξωτερικού – 25/09/2018

0

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (25/09/2018)
Εγχειρίδιο για Α.Φ.Μ και Φ.Π.Α. κατοίκων εξωτερικού.

Έκδοση του Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα.

Δείτε το αρχείο εδώ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker