Αναστέλλεται μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017 η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

0

Δελτίο Τύπου (Τετάρτη – 08/02/2017)
Αναστέλλεται μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017 η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Ενημέρωση. Στο πλαίσιο έγκαιρης αποφυγής διαχειριστικών σφαλμάτων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μηχανογραφικές προσαρμογές στην Α.Π.Δ. λόγω της ένταξης νέων ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/16, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Share.

About Author

Leave A Reply

eXTReMe Tracker